Informace

Projekt 321 "Vzkaz v lahvi"

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj Cíl EUS, Česká Repubika - svobodný stát Bavorsko 2014-2020

Projekt je realizován se spolupráci českých a bavorských partnerů, kterými jsou Krajské sdružení MAS Karlovarského kraje, z.s.., ekofarma Kozodoj z.s, Ökologische Bildungsstätte Burg Hohenberg e.V. a Umweltstation Lernort Natur-Kultur Fichtelgebirge e.V. Asociovanými partnery projektu jsou Základní škola Loket, Základní škola Kynšperk nad Ohří, Základní škola a střední škola Karlovy Vary, Naturpark Fichtelgebirge e.V., Grundschule Marktleuthen, Luisenburg - Gymnasium a Jean-Paul Mittelschule.

Doba realizace projektu: 1.2. 2021 - 31.12. 2022

Cílem projektu je intenzifikace stávající a dobře fungující kooperace mezi projektovými partnery, která bude doplněna o nové formy spolupráce mezi školami na česko-bavorském území. Spolupráce v projektu bude umocněna řešením společných úkolů a výzev, kterými je problematika životního prostředí kolem řeky Ohře, která je spojujícím prvkem českého i bavorského území. Všichni zapojení účastníci budou vytvářet společné výstupy (společné řešení projektového úkolu, webová databáze druhového zastoupení v řece Ohři, dvojjazyčné pracovní listy a putovní výstava).

Nejdůležitějším výsledkem projektu je síťování institucí. Do projektu je zapojeno celkem 11 partnerů. Projekt bude platformou pro síťování institucí z různých oblastí (školy, ekocentra a sdružení místních akčních skupin).

V rámci projektu máme připravenou spoustu zajímavých aktivit. Lektoři budou navštěvovat děti ve školách, brát je do přírody a řešit s nimi zadané projektové úkoly. O své výsledky se budou třídy dětí dělit s ostatními, budou si posílat vzkazy, úkoly, fotografie nebo obrázky prostřednictvím „Vzkazu v láhvi“. Ten nebude jen virtuální ve formě webových stránek, ale i skutečný. Opravdový vzkaz vložený do láhve předá lektor vždy na začátku programu.

Pod odborným vedením, a přitom hravou formou budou žáci tvořit databázi druhového zastoupení v řece Ohři a pracovní listy. Z nejzajímavějších výstupů vytvoříme výstavu, která se bude „plout“ proti směru toku Ohře z Karlových Varů až do Wunsiedlu.